Menu

Strona WEiTI
Strona Politechniki
Kursy i szkolenia

SPIE, Photonics Letters

SPIE

Signal Processing Symposium

Signal Processing Symposium

Program FP7 EuCARD

Program FP7 EuCARD

Seria Wydawnicza Technika Akceleratorowa

CERN-WUT-ISE Editorial Series on Accelerator Science and Technology

Sympozjum WILGA

Sympozjum Wilga

Polski Komitet Optoelektroniki

Polski Komitet Optoelektroniki

Conference on Photoacoustic and Photothermal Theory and Applications (CPPTA)

Konferencja CPPTA

Zobacz również

Dr inż. Robert M. Nowak o funkcjonalności ,,Bioweb''

Wielkie pomysły powstają prawie codziennie, ale tylko niektórym udaje się je realizować.

Więcej...

Wysłany 11/25/14 13:56

Powołanie prof. Antoniego Grzanki

Miło nam poinformować o powołaniu prof. Antoniego Grzanki do zespołu interdyscyplinarnego do spraw oceny wniosków

Więcej...

Wysłany 09/29/14 14:35

Nominacja prezydencka prof. Krzysztofa Kulpy

Mamy zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej nadał  Panu prof. nzw. dr hab. Krzysztofowi Kulpie tytuł profesora nauk technicznych.

Więcej...

Wysłany 07/15/14 14:22

Starsze wiadomości
> Pożegnanie doc. dr inż. Jerzego Pawłowskiego
> Nagroda III stopnia Ministra Obrony Narodowej
> Śmierć bliskiego współpracownika ISE
> Nowy Redaktor Naczelny czasopisma JET
> Od monokryształu Jana Czochralskiego do grafenu

Wszystkie wiadomości

Strona główna

Instytut Systemów Elektronicznych jest jednym z dwóch największych instytutów Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych. W Instytucie zatrudnionych jest 90 pracowników, w tym 70 na etatach naukowo-dydaktycznych, 8 na etatach technicznych i 12 na etatach administracyjnych. Kadrę naukowo-dydaktyczną stanowi 19 profesorów (w tym 5 zwyczajnych), 2 docentów (w tym 1 habilitowany), 31 adiunktów (w tym 5 doktorów habilitowanych), 7 starszych wykładowców i 12  asystentów (w tym 3 naukowych). Pod opieką profesorów i doktorów habilitowanych pozostaje aktualnie w Instytucie 63 doktorantów, wykonujących swoje prace doktorskie i biorących czynny udział zarówno w działalności dydaktycznej, jak i naukowej Instytutu. Społeczność instytutową uzupełniają studenci – członkowie działającego przy Instytucie Studenckiego Koła Naukowego Radiolokacji i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów oraz grupy badawczej prowadzącej prace dla ośrodków CERN w Genewie i DESY w Hamburgu.

Instytut podzielony jest na zakłady naukowo-dydaktyczne, w skład których wchodzą zespoły naukowo-badawcze:

 • Zakład Teorii Obwodów i Sygnałów
  • Zespół Adaptacyjnych Systemów Przetwarzania Informacji
  • Zespół Cyfrowych Metod Przetwarzania Sygnałów
  • Zespół Metod Detekcji, Estymacji i Przetwarzania Sygnałów
  • Zespół Technik Radiolokacyjnych
 • Zakład Mikrosystemów i Systemów Pomiarowych
  • Zespół Internetowych Systemów Pomiarowych
  • Zespół Mikrosystemów i Czujników Pomiarowych
  • Zespół Przemysłowych Systemów Kontrolno-Pomiarowych
  • Zespół Systemów Pomiarowych
  • Zespół Światłowodowych Czujników i Systemów Pomiarowych
 • Zakład Układów i Systemów Elektronicznych
  • Zespół Analogowych Układów Elektronicznych
  • Zespół Aparatury Biocybernetycznej
  • Zespół Systemów Cyfrowych i Cyfrowego Przetwarzania Sygnałów
  • Zespół Techniki Impulsowej i Fotoakusycznej
 • Zakład Sztucznej Inteligencji
  • Zespół Bioinformatyki
  • Zespół Statystycznych Układów Uczących się
  • Zespół Zastosowań Metod Sztucznej Inteligencji

Zakłady są odpowiedzialne za bieżącą organizację i realizację procesu dydaktycznego. Od początku swego istnienia specjalnością dydaktyczną Instytutu, a zarazem jego głównym zadaniem w obszarze nauczania, było prowadzenie masowych zajęć z podstawowych przedmiotów zawodowych na niższych semestrach studiów dla studentów wszystkich kierunków studiów realizowanych na Wydziale. Wśród przedmiotów podstawowych, prowadzonych tradycyjnie od wielu lat przez pracowników Instytutu, wymienić należy m.in.: Teorię Obwodów, Podstawy miernictwa, Układy Elektroniczne, Układy i systemy elektroniczne, Podstawy programowania (dla studentów makrokierunku Elektronika Telekomunikacja i Informatyka) oraz Podstawy Elektroniki i Teorię sygnałów i Informacji (dla studentów kierunku Informatyka). Łącznie aktualna oferta dydaktyczna Instytutu w zakresie przedmiotów podstawowych obejmuje 28 przedmiotów.

Działalność dydaktyczna Instytutu nie ogranicza się jedynie do przedmiotów podstawowych. Równie bogata jest oferta Instytutu w zakresie przedmiotów obieralnych. Obejmuje ona 24 przedmioty należące do grupy przedmiotów zaawansowanych ogólnych, przedmiotów podstawowych i zaawansowanych specjalności oraz 18 przedmiotów specjalizujących. Pracownicy Instytutu prowadzą także zajęcia na studiach anglojęzycznych, studiach wieczorowych na kierunku Informatyka, studiach zaocznych w specjalności Radioelektronika, studiach internetowych na odległość oraz dla studentów innych wydziałów Politechniki: Wydziału Matematyki i Nauk Informatycznych i Wydziału Organizacji Produkcji. Ponadto Instytut prowadzi kursy specjalistyczne z zakresu bezpieczeństwa danych i ochrony informacji. W sumie roczne obciążenie dydaktyczne Instytutu wynosi około ok. 19000 godzin obliczeniowych, w tym ok. 4000 wykładowych, 1500 – ćwiczeniowych,  8000 – laboratoryjnych i 5500 – projektowych.